پارس نیوز

اگر بحث اشتغال را حل کنیم، تهدیدات خارجی نمی‌تواند مشکلی برایمان ایجاد کند

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت:دشمن با تمام توان در زمینه‌های اقتصادی علیه ما فعالیت می‌کند اما خطری در این زمینه‌ تهدیدمان نمی‌کند.

ادامه ...