سیتنا

تلگرام توانست فیلترینگ را دور بزند

تلگرام توانست محدودیت های دسترسی به این پیام رسان را دور بزند.برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

ادامه ...