پارس نیوز

حمایت از کالای ایرانی با مدیران شایسته محقق می‌شود

مشاور وزیر اقتصاد گفت: حمایت از کالای ایرانی با مدیران شایسته محقق می‌شود.

ادامه ...