پارس نیوز

درآمد دلالان توزیع محصولات کشاورزی چند برابر درآمد کشاورزان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: درآمد دلالان در زمینهٔ توزیع محصولات کشاورزی بسیار بیشتر از درآمدهای عادی کشاورزان است.

ادامه ...