پارس نیوز

دولت و مجلس باید در عمل حمایت از کالای ایرانی را نشان دهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شعار حمایت از کالای ایرانی ظرفیت وفاق ملی را دارد، دولت و مجلس باید در عمل، حمایت از کالای ایرانی را نشان دهند.

ادامه ...