فرتاک نیوز

کشف ۳۰ قطعه سکه ساسانی و سلوکی در یک بسته پستی در فرودگاه کرمانشاه

۳۰ قطعه سکه ساسانی و سلوکی در فرودگاه کرمانشاه کشف شد.

ادامه ...