ارانیکو

تاثیر نوسانات ارز بر بازار مسکن

معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه وشهرسازی، گفت: افزایش قیمت و رشد معاملاتی مسکن از سال گذشته ادامه داشته و این روند مثبت بوده است.

ادامه ...