فرتاک نیوز

راز 2 سال ازدواج سفید با شاپور / ناگفته های دختر 22 ساله که به پایان خط رسیده است!

: تنها آرزویم این بود که «شاپور» مرا به عقد خودش درآورد اکنون حدود 2 سال است که به طور غیررسمی با او زندگی می کنم، اما او هیچ گاه حرفی از ازدواج نمی زند و من مانده ام که آیا در آینده مرا به عنوان همسر خودش می پذیرد یا نه. درحالی که از این بلاتکلیفی و سردرگمی در رنج بودم وقوع این حادثه...

ادامه ...