ایران آرت

حضور بازیگر معروف زن در کمپ پناهندگان / عکس

همسر سابق جانی دپ از سوی یک سازمان بشر دوستانه به کمپ پناهندگان سوری دعوت شد.

ادامه ...