ارانیکو

تصمیمات ارزی بازار خودرو را به چه سمتی می‌برد؟

در حالی که فروردین به پایان خود نزدیک می شود و بازار هنوز در شوک تصمیم های ارزی دولت است،اما زمزمه افزایش قیمت خودرو همزمان به گوش می رسد.

ادامه ...