شهرفردا

۳ چالش زیست محیطی تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه پسماند، آلودگی هوا و پساب ۳ چالش زیست محیطی تهران است،گفت:جامعه مصرف کننده و دور ریز جامعه مطلوبی نیست.

ادامه ...