جماران

بقعه جعلی در گیلان تخریب شد + تصاویر

سودجویان به بهانه اینکه شخصی مدعی شده بود که در خواب به وی الهام شده که در طالشکول و در این مکان امامزاده‌ای‌ دفن است اقدام به ساخت این بنا کردند.

ادامه ...