فانوس نیوز

ارز مسافرتی ۵۴۰۰ تومانی/ فقط یورو پرداخت می شود

شعب بانک ملی که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند، به مسافران فقط یورو می پردازند آنهم با قیمتی نزدیک ۵۴۰۰ تومان!

ادامه ...