فرتاک نیوز

درآمد عجیب کودکان از کار در چهارراه‌ها + فیلم

یکی از مشاغل کاذب، پاک کردن شیشه اتومبیل‌ها در چهارراه‌ها و معابر پرتردد است. بسیاری از خانواده‌ها به صورت شخصی یا سازماندهی شده کودکان را برای کسب درآمد به سطح خیابان می‌فرستند و از آنها کار می‌کشند.

ادامه ...