اتاق خبر 24

خشونت 18- /پرخاشگری چه موقع زنگ خطر است؟

حتما نباید سمیه و شاهرخی،‌ دو کودک خردسال را به قتل برسانند یا نباید لزوما ملیکایی به خاطر گوشواره هایش به دست پسری 14 ساله کشته شود.

ادامه ...