سخت افزار مگ

بانک مرکزی دستور ممنوعیت استفاده از بیت کوین را صادر کرد

طی ماه های گذشته و پس از افزایش قیمت شدید ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین، نهادهای مالی در کشورهای مختلف تلاش کردند با سیاست گذاری های مقابله ای مانع از رشد بیش از اندازه ارزهای دیحیتال و جلوگیری از رواج استفاده از آنها در سازوکارهای مالی شوند. از جمله این کشورها ایران بود که...

ادامه ...