انصاف نیوز

سوگندنامه یا میثاق‌نامه؟

غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، در یادداشتی تلگرامی نوشت: ◀️اعضای شورای شهر تهران در یک رأی‌گیری استمزاجی با شهردار شدن آقای محسن هاشمی مخالفت کردند. چند نکته در این خصوص لازم به ذکر است: ۱️⃣طبق قانون اعضای شورا مشخص‌کننده این مسأله هستند که چه فردی...

ادامه ...