انصاف نیوز

مهدی خزعلی، قاضی مرتضوی و انتشارات تیمورزاده

فرهاد تیمورزاده، مدیرمسوول انتشارات تیمورزاده، در یادداشتی تلگرامی در کانال این انتشارات، با عنوان «قاضی مرتضوی و تیمورزاده» نوشت: ◀️ مهرماه ۱۳۷۴ بود که با خوش باوری یا بهتر بگویم حماقت پینوکیویی پای برگه‌ای را امضا کردم که: در پناه حضرت ولی عصر(عج) انتشارات حیان را به آقای...

ادامه ...