آرمان شرق

نان و تیغ در گلوی یک زن ! +عکس

آرمان‌شرق_وجود تکه ای ۲ سانتی متری از جسمی خارجی شبیه تیغ موکت بُری در نان سنگک و بلع آن توسط یک زن در کرمان وی را ۲ بار به اتاق عمل کشاند. به گزارش آرمان شرق، بوی نان تازه، زن را مُصر برای خوردن چند لقمه نان سنگک می کند، غافل از اینکه تیغ پنهان در نان ممکن است قاتل جانش شود. تیغی که...

ادامه ...