اتاق خبر 24

خوش‌و‌بش آنگلا مرکل با یک روبات

"خوش‌و‌بش" صدر اعظم آلمان با یک روبات در نمایشگاه سالانه "هانوفر" آلمان. افراد کنار آنگلا مرکل رییس جمهوری و بانوی اول مکزیک هستند .

ادامه ...