انصاف نیوز

فیلتر تلگرام قطعی است

پیام رسان روسی تلگرام به صورت قطعی فیلتر خواهد شد، هر چند فیلتر شدن آن چند روزی زمان ببرد. به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، بر خلاف برداشت‌های رسانه‌ها از سخنان چند روز پیش رییس جمهور، تلگرام به زودی فیلتر خواهد شد. علت تصمیم برای فیلتر تلگرام، که امنیتی و سیاسی عنوان شده، به نقش آن...

ادامه ...