خبرگزاری میزان

عسل موم دار بخریم یا بدون موم؟

برای این که زنبور برای تهیه موم انرژی زیادی مصرف نکند موم را به شکل مصنوعی نیز تولید می‌کنند و در کندو می‌گذارند. در اغلب عسل‌های تقلبی زنبور ندیده از موم مصنوعی استفاده می‌شود. موم مصنوعی را با پارافین و ترکیبات مشابه تهیه می کنند.

ادامه ...