اتاق خبر 24

لباس جنجالی «ماکان بند» که حاشیه ساز شد

لباس عجیب "ماکان بند" در کنسرتشان که جنجال زیادی به دنبال داشته است را مشاهده می کنید.

ادامه ...