فرتاک نیوز

زمین از نگاه ایستگاه فضایی + فیلم

کره زمین از فاصله دور، نمای بسیار زیبایی دارد.

ادامه ...