انصاف نیوز

روایت بابان از علت خداحافظی قاسم افشار با تلویزیون

روزنامه شرق، سال ۱۳۹۴: گویندگی در خاندان «بابان» موروثی است. فؤاد بابان، فرزند شکرالله بابان، از گویندگان باسابقه و قدیمی تلویزیون است که بعد از بازنشستگی ترجیح داد جایش را به جوان‌ترها دهد. او این‌روزها با وجود فاصله‌گرفتن از فضای گویندگی و خبر، بادقت فعالیت همکارانش را رصد...

ادامه ...