آرمان شرق

شهردار تهران رسما منصوب شد/تصویر

آرمان شرق: وزیر کشور در حکمی سید محمدعلی افشانی را به عنوان شهردار شهر تهران منصوب کرد. به گزارش آرمان شرق، در حکم عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور خطاب به سید محمدعلی افشانی آمده است: در اجرای تبصره (۳) ذیل بند یک ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب...

ادامه ...