فانوس نیوز

انفجار در شهر «اودمورتیا» روسیه

منابع محلی از وقوع آتش سوزی در نزدیکی یک منطقه نظامی قدیمی در شهر اودمورتیای روسیه خبر دادند که باعث چند انفجار شده است.

ادامه ...