فانوس نیوز

مرگ تلخ زن 26 ساله یک روز پس از تولد فرزندش

زن 26 ساله آمریکایی که به تازگی مادر شده بود، یک روز پس از تولد فرزندش در حادثه رانندگی جان باخت.

ادامه ...