ایران آرت

سلفی احساسی امین حیایی و بهروز وثوقی

امین حیایی برای بهروز وثوقی نوشت: دلت نگیرد که دل این خاک و مردمش همواره با توست.

ادامه ...