سخت افزار مگ

رونمایی از پیام رسان جدید یاهو برای ارتباطات گروهی

در این روزها شاهد فوران اپلیکیشن های پیام رسان هستیم و هر یک از پیام رسان ها تلاش دارند تا با قابلیت های جدیدی نظر کاربران را به خود جلب کنند. پس از فیلتر شدن تلگرام نیز تمامی کاربران در جستجوی پیام رسانی جدید بوده اند تا جایگزینی مناسب برای تلگرام پیدا کنند. اخیرا با خبر شده ایم...

ادامه ...