فرتاک نیوز

مردی که در خانه اش فواره آتشفشانی پیدا کرد! + فیلم

آتشفشان های مناطقی در هاوایی فعال شده و مردم به سرعت آن مناطق را تخلیه کردند.

ادامه ...