فرتاک نیوز

خطر مرگ در افطار کردن با آب سرد!

باز کردن روزه با آب سرد خطرات بسیاری برای بدن دارد که اگر این مقاله را بخوانید هرگز با آب سرد روزه خود را باز نمی کنید.

ادامه ...