خبرگزاری فارس

مسئولیت کیفری شرکت های تجاری قبل از ثبت

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود.

ادامه ...