فرتاک نیوز

خراسان جنوبی لرزید

زلزله ای به بزرگی 4.4 ریشتر بخش هایی از خراسان جنوبی را لرزاند.

ادامه ...