بهارنیوز

تولید کوچک ترین بینی الکترونیک جهان

گروه علم و فناوری: اگر چه بینی سگ ها نسبت به بو بسیار حساس است، اما دانشمندان موفق به تولید بینی الکترونیک تازه ای شده اند که از بینی سگ نیز دقیق تر بوده و از همه نمونه های رقیب ارزان تر است.

ادامه ...