انصاف نیوز

تبعات خروج ایران از برجام چیست؟

یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای گفت: «درصورت خروج ایران از برجام تنها قطعنامه ۱۹۲۹ برمی‌گردد که از همه قطعنامه‌های دیگر برای ایران سخت‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود و ایران نمی‌تواند از پس آن بربیاید. این قطعنامه تمام قطعنامه‌های قبلی را پشتیبانی می‌کند و می‌تواند ایران را با مشکلات...

ادامه ...