خبرگزاری پانا

پای امتحانات دانش آموزان به «پرانتز باز» باز شد

تهران (پانا) - رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی وزارت آموزش و پرورش در برنامه این هفته «پرانتز باز» از ابعاد مختلف «امتحانات دانش آموزان» سخن می گوید.

ادامه ...