ایران آرت

ببینید: بدترین مجسمه‌های مشاهیر

صاحبان این موزه سال گذشته بعد از گذشت ۵۰ سال آن را بستند و تمام مجسمه‌ها توسط خریداران خارجی خریده شد.

ادامه ...