شفقنا

وریا چگونه توانست اعتماد کی روش را جلب کند؟

وریا غفوری فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و جلب اعتماد کارلوس کی روش نیز نتیجه این عملکرد استثنایی بوده است.جزییات در لینک

ادامه ...