فرتاک نیوز

حمله یک مرد به پرستار شیفت با چاقو + فیلم

پرستاری که در محل کار خود مشغول انجام وظیفه بود، توسط یک مرد عصبانی مجروح شد.

ادامه ...