ایران آرت

افشاگری‌ درباره تجاوز به خواننده معروف در کن

مستند "ویتنی" فاش کرد که ویتنی هیوستون در کودکی مورد آزار جنسی دختر خاله خود قرار گرفته است.

ادامه ...