جماران

هنرمندان دوران ماقبل تاریخ "اوتیسم" داشته اند!

یافته اخیر باستان‌شناسان نشان می‌دهد که بخش عظیمی از هنر بدیع در دوران عصر یخبندان به دست انسان‌هایی کشیده شده‌اند که مبتلا به اوتیسم بوده‌اند.

ادامه ...