فانوس نیوز

خروج نرم از برجام در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد/ کاهش جایگاه موگرینی در حوزه سیاست گذاری

کارشناس مسائل آمریکا گفت:در صورت عدم تضمین اروپا باید خروج از NPT را مد نظر قرار داد.

ادامه ...