اتاق خبر 24

تغییرات اندک در اسپورتیج 2019 کیا

بیشترین تغییرات قابل توجه در این بخش خودرو در چراغ‌های جدید عقب و حذف نوارهای کرومی نازک بین دو چراغ خلاصه شده است.  

ادامه ...