سخت افزار مگ

چگونه با آدم‌های نچسب کنار بیایم؟

در یک زندگی نرمال آدم ها با افرادی در ارتباط هستند که از نظر اخلاقی نرمال، سنجیده و متعادل اند و برای معاشرت به دیگران نیاز به زمینه سازی و احتیاط نیست. اما متاسفانه زندگی واقعی با آن ایده الی که در تصور ما هست، تفاوت دارد. برای همه ما پیش آمده که با شخصی برخورد کرده باشیم که از نظر...

ادامه ...