سخت افزار مگ

سردرگمی در مواجهه با فیلترشکن ها: مضر یا ضروری؟

بنا به تفسیری از سوی قوه قضاییه بر اساس ماده یک قانون جرایم رایانه ای (که البته از سوی بسیاری از حقوقدانان با چنین تفسیری مخالفت می شود)، استفاده از ابزارهایی برای دور زدن فیلترینگ اینترنت توسط کاربران جرم به حساب می آید و آن دسته از کاربرانی که به این ترتیب به استفاده از سرویس های...

ادامه ...