سخت افزار مگ

کدام خودروهای مرسدس بنز امسال وارد بازار ایران می شوند؟

در کشوری که بخش بسیار زیادی از مردم آن در بهترین شرایط توانایی خرید ماشینی بی کیفیت و به دور از استانداردهای بین المللی مانند پراید را آن هم با دریافت وام و پرداخت اقساط چندین ماهه دارند و با داشتن پایه حقوق مصوب وزارت کار و امور اجتماعی، برای خرید همین ماشین هم می بایست نزدیک به...

ادامه ...