فرتاک نیوز

روش وحشیانه چینی‌ها برای ذبح گاو + فیلم

چینی‌ها با استفاده از پتک یک گاو را ذبح کردند.

ادامه ...