اتاق خبر 24

بوی خطر به مشام میرسد/ جنگ بزرگ اقتصادی در راه است

هنوز منتظر واکنش شدیدی که جناب آقای روحانی به کررات و با شدّت و حدّت از آن سخن می گفتند که ترامپ را پس خروج از برجام شدیداً پشیمان خواهد کرد هستیم.

ادامه ...