آرمان شرق

کشف گنجی قیمتی در باغچه خانه زوج جوان +تصاویر

آرمان شرق–ماتیو و همسر ماریا امانوئل اهل” استیتن آیلند“هنگامیکه مشغول رسیدگی به باغچه حیاط خانه شان بودند با جسمی سخت در دل خاک برخورد کردند که پس از بیرون کشیدنش با رازی عجیب پی بردند. راز نهفته در خاک این خانه ،گنجی گرانبها مربوط به سال ۲۰۱۱ است که تا امروز صاحبش از سرنوشت...

ادامه ...